Autistan
websites
click a flag
 

UN

AQ

AU

AZ

ba
pk

ba
ru

BD

BG

BO

BS

BT

CD

CR

CU

CY

DO

DZ

EG

ET

FJ

FM
 
HEAD
QUARTERS
 
   
 
 

GF

GL

GP

GT

GY

HN

HT

IE

IS

JM

JO

ka
uz

KH

KP

KW

LB

LK

mes

MG

MQ

MR

MT

MU

MY
 

CP

NC

NG

NI

nk
am

NO

NP

OM

PA

PF

PG

PY

rj
in

SA

SC

SG

SJ

SN

SR

SV

TH

ti
cn

TJ

TM

TO

TR

UY

UZ

VU
 

fb

 

Autistan
Quốc gia vô hình của autistics

 

Đại sứ quán
Autistan tại Việt Nam

 

Wikipedia : Vietnam

 

Nếu bạn có thể giúp tìm một Đại sứ tự kỷ
Và một văn phòng để tạo ra một Đại sứ quán ở nước này,
liên hệ chúng tôi !

contact (@) autistan.org

 

Tìm hiểu thêm về Autistan: Autistan.org

 

 

Le nom "Autistan" est une création de notre ami autiste Josef Schovanec
The name "Autistan" is a creation of our autistic friend Josef Schovanec

 

© 2014-2020 Autistan.org